o SIRA
cel i misja
oferta biznesowa
zarząd
kontakt

Stowarzyszenie Innowacji Rybactwa i Akwakultury

„Innowacje w rybactwie nie muszą oznaczać tylko nowych technologii. Mogą to być także nowe sposoby zarządzania zasobami, współpracy między sektorami i edukacji społeczeństwa”

Daniel Pauly

NAPISZ DO NAS

 • PROJEKTY DORADCZE
 • WSPÓŁPRACA Z EKSPERTAMI
 • WSPARCIE ROZWOJU

Czy wiesz, że w Polsce istnieje nowa organizacja, która ma na celu wspieranie innowacji w rybactwie i akwakulturze? Nazywa się Stowarzyszenie Innowacji Rybactwa i Akwakultury (SIRA).

SIRA to organizacja, która:

 • realizuje projekty doradcze, badawczo-rozwojowe i edukacyjne związane w szczególności z rybactwem i akwakulturą
 • wspiera rozwój sektora rybackiego i akwakultury w Polsce i za granicą
 • promuje nowoczesne i zrównoważone metody hodowli i przetwórstwa ryb
 • współpracuje z ekspertami, instytucjami naukowymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i dołączenia do naszej społeczności.

o SIRA

CEL I MISJA

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań, promowanie dobrych praktyk, budowanie partnerstw i dialogu międzysektorowego. Przykłady współpracy obejmują wspólne projekty badawcze, opracowywanie standardów działania, czy wymiana wiedzy i doświadczeń. Dzięki temu możliwe jest tworzenie efektywnych rozwiązań dla lokalnych i globalnych wyzwań, a także wzmocnienie mechanizmów partnerstwa, które są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju.

Społeczność SIRA to dynamiczna organizacja, która skupia doświadczonych ekspertów z dziedzin związanych z produkcją żywności i zrównoważonym rozwojem. Ich doświadczenie w rybactwie, rolnictwie, biznesie czy w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przyczynia się do promowania innowacyjności i edukacji. Rada Naukowa, jako jeden z kluczowych organów SIRA, odgrywa istotną rolę we wspieraniu projektów, które mogą mieć wpływ na społeczności. Takie podejście, łączące naukę i praktyczne zarządzanie, jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i budowania silnych międzynarodowych relacji.

OFERTA BIZNESOWA

DORADZTWO DLA SEKTORA RYBACTWA I AKWAKULTURY

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy dumni, że możemy podzielić się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem w branży rybactwa i akwakultury. Nasze usługi obejmują:

 • Akwakultura: pomagamy w optymalizacji hodowli ryb, wdrażaniu nowych technologii i metod produkcji.
 • Rybactwo śródlądowe: doradzamy w zakresie zarządzania zasobami, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • Rybołówstwo morskie: wspieramy w planowaniu operacji, optymalizacji połowów i spełnianiu regulacji prawnych.
 • Przetwórstwo rybne: pomagamy w ulepszaniu procesów przetwórczych, wdrażaniu innowacji i poprawie efektywności.
 • Projekty z Funduszy Europejskich: specjalizujemy się w projektach finansowanych z Funduszu Europejskiego dla Rybactwa, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie realizacji, od aplikacji po rozliczenie i raportowanie.
 • Doradztwo prawne: świadczymy doradztwo i pomoc prawną na rzecz podmiotów i organizacji rybackich, pomagając w interpretacji przepisów, reprezentacji przed organami administracyjnymi oraz w sporządzaniu i negocjowaniu umów.
 • Międzynarodowe projekty: dzięki naszym wypracowanym kontaktom i bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie realizować innowacyjne i dochodowe projekty międzynarodowe. Nasze podejście opiera się na ścisłej współpracy z partnerami, aby osiągać wspólne cele i maksymalizować korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.
 • granty unijne i krajowe (kompleksowo)
 • projekty badawczo – rozwojowe (R&D)
 • operaty wodnoprawne
 • operaty rybackie
 • badania fizykochemiczne wody
 • badania ryb i innych organizmów wodnych
 • monitoring i inwentaryzacje
 • raporty ichtiologiczne
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • ekspertyzy z zakresy ichtiologii, hydrobiologii i stanu jakości wód
 • połowy kontrolne ryb i innych organizmów wodnych
 • prowadzenie jeziorowej i rzecznej dokumentacji rybackiej
 • kreowanie innowacji, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami
 • ichtiologia, rybactwo, akwakultura

Niezależnie od skali i złożoności Twojego projektu, jesteśmy po to, aby dostarczyć profesjonalne, innowacyjne i efektywne rozwiązania, które pozwolą Ci osiągnąć sukces. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspólnie pracować nad realizacją Twoich celów.

Społeczność SIRA to specjaliści z doświadczeniem związanym między innymi z produkcją żywności, takich jak np.: rybactwo, rolnictwo czy odnawialne źródła energii. Nasi członkowie posiadają bogate doświadczenie, w tym dorobek naukowy i reprezentują naszą organizację na arenie międzynarodowej. Jednym z organów SIRA jest Rada Naukowa, która doradza i wspiera nasze projekty i inicjatywy. Poprzez innowacyjność i zrównoważony rozwój rozumiemy również nowy sposób zarządzania, współpracę różnych grup interesariuszy i edukację.

KTO ZA TYM STOI?​

Zarząd:

 • Krzysztof Cieszkowski – Prezes
 • Łukasz Kowalik – Wiceprezes
 • Joanna Bogdan – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 • Kamil Burchacki – Przewodniczący
 • Tomasz Ciesielski – Wiceprzewodniczący
 • Jakub Roszuk – Członek

Rada Naukowa:

 • dr hab. Daniel Żarski, Przewodniczący
 • dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT, Wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat
 • dr hab. Jan Mazurkiewicz, prof. UPP
 • dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWM

KONTAKT Z NAMI


Scroll to Top